ปีการศึกษา
2563
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
ระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการรับสมัคร

ประเภท รับสมัคร สอบ
  มัธยมปลาย
 
  • ห้องเรียนทั่วไป
  • 03-12 พ.ค. 63 7 มิ.ย. 63